MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-7900
MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-7900 - Lưu lượng: 8.3 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, chống thấm, sơn nền nhà xưởng, sơn kim loại, sơn gỗ, kết cấu thép, đóng tầu, chống thấm, chống cháy, sản xuất gạch ngói...

MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-5900
MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-5900 - Lưu lượng: 6.0 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, chống thấm, sơn nền nhà xưởng, sơn kim loại, sơn gỗ, kết cấu thép, đóng tầu, chống thấm, chống cháy, sản xuất gạch ngói, ...

MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-3900
MÁY PHUN SƠN GRACO GMAX-II-3900 - Lưu lượng: 4.7 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, chống thấm, sơn nền nhà xưởng, sơn kim loại, sơn gỗ, kết cấu thép, đóng tầu, chống thấm, chống cháy, sản xuất gạch ngói, ...

MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRA-MAX-II-1595
MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRA-MAX-II-1595 - Lưu lượng: 5.1 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, sơn kim loại, sơn gỗ, sơn nền nhà xưởng, kết cấu thép, đóng tầu, chống thấm, ...

MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRA-MAX-II-1095
MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRA-MAX-II-1095 - Lưu lượng: 4.5 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, chống thấm, sơn nền nhà xưởng, sơn kim loại, sơn gỗ, kết cấu thép, ...

MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRAMAX II 795
MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRAMAX II 795 - Lưu lượng: 4.1 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn tường, chống thấm, sơn nền nhà xưởng, sơn kim loại, sơn gỗ, kết cấu thép, ...

MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRAMAX II 695
MÁY PHUN SƠN GRACO ULTRAMAX II 695 - Lưu lượng: 3.6 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Sơn nước, sơn gốc dầu, sơn epoxy, chống thấm

Máy phun sơn cho ngành xây dựng
Máy phun sơn cho ngành xây dựng Hãng sản xuất: Graco - USA