LÊ BÌNH GROUP

Liên hệ

phone: +84-4-3537.6753 Fax:+84-4-3537.6892 Email: sales@lebinh.vn
Tuyển dụng
Thời gian Vị trí Chi tiết Ứng tuyển
09/01/2017 09:44:58 Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Xem chi tiết Ứng tuyển
09/01/2017 09:15:29 Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Xem chi tiết Ứng tuyển