Máy phun sơn cho ngành xây dựng
Máy phun sơn cho ngành xây dựng Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy phun bột bả Graco
Máy phun bột bả Graco Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy phun sơn công nghiệp Graco
Máy phun sơn công nghiệp Graco Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy sơn kẻ vạch giao thông
Máy sơn kẻ vạch giao thông Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy xóa sơn kẻ vạch
Máy xóa sơn kẻ vạch Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy làm sạch bề mặt
Máy làm sạch bề mặt Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy bơm công nghiệp
Máy bơm công nghiệp Hãng sản xuất: Graco - USA

Máy phun sơn GX21
Máy phun sơn GX21 - Lưu lượng 1.8 lít/phút - Áp suất 3000psi - Ứng dụng: Phun sơn nước, sơn dầu loãng

Máy phun sơn graco 390PC
Máy phun sơn graco 390PC - Lưu lượng 1.8 lít/phút - Áp suất 3300psi - Ứng dụng: Phun sơn nước, sơn dầu

Máy phun sơn 490PC Pro
Máy phun sơn 490PC Pro - Lưu lượng 2.0 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: phun sơn nước, sơn dầu, sơn epoxy...

Máy phun sơn Ultra 395PC
Máy phun sơn Ultra 395PC - Lưu lượng: 2.0 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng phun sơn nước, sơn dầu

Máy phun sơn Ultra max II 495PC
Máy phun sơn Ultra max II 495PC - Lưu lượng: 2.3 lít/phút - Áp suất: 3300psi - Ứng dụng: Phun sơn nước, sơn dầu, Epoxy...